Logo UPJ Pro Bono Rechtsberatung
image_2024-01-31_17-46-52

Програма з правової освіти “Know Your Rights”
для біженців з України,
які перебувають в Німеччині

Березень / квітень 2024 – Онлайн-семінари

Запрошуємо Вас взяти участь в серії онлайн семінарів з правових питань, які проводить міжнародна юридична фірма DLA Piper, UPJ Pro Bono Rechtsberatung за підтримки Мережі Українських освітніх хабів та Хабу Сталого Розвитку.

Якщо Ви нещодавно переїхали до Німеччини і хочете дізнатися більше про свої права та обов’язки, а також можливості, ця освітня програма саме для Вас!

Програма

Семінар 1
07 березня 2024, 18:00 – 19:30 за німецьким часом
Правова система в Німеччині та доступ до правової допомоги

 • Огляд німецької правової системи
 • Місце особи в німецькій правовій системі
 • Джерела інформації та контакти – як отримати необхідну допомогу

Семінар 2
21 березня 2024, 18:00 – 19:30 за німецьким часом
Трудове право

 • Як розпочати трудові відносини – процес подачі заявки та контракт
 • Умови трудових відносин – права та обов’язки, відпустка та лікарняний, віддалена робота
 • Закінчення трудових відносин – припинення та срок для повідомлення, потенційні помилки

Семінар 3
04 квітня 2024, (18:00 – 19:30 за німецьким часом
Податкове право

 • Загальне поняття податку на заробітну плату
 • Обов’язки щодо дотримання податкового законодавства в Німеччині / працівники
 • Невеликі підробітки з частковою зайнятістю («Minijobs»)

Важлива Інформація

 • Участь у програмі безкоштовна за умови попередньої реєстрації,
  Кожна сесія включатиме презентацію та додатковий час для запитань та відповідей,
 • Мова семінару – англійська (з синхронним перекладом на українську).
 • Тривалість кожного семінару 60-70 хв. (40 хв. презентація + 20/30 хв. питання та відповіді).

Реєстрація: https://forms.gle/yVVczcEqge8r3S7VA

Контакти: Якщо у Вас є запитання , зв’яжіться з
Анною Калініченко , anna.kalinichenko@dlapiper.com
або Ламою Абдулрахман, lama.Abdulrahman@dlapiper.com

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

“Know Your Rights” це юридична освітня програма для біженців, шукачів притулку та мігрантів, яка була розроблена міжнародною юридичною фірмою DLA Piper та проводиться в різних країнах.

Семінари, які пропонуться в рамках програми присвячені різним темам. Це зустрічі в одному з офісів юридичної фірми або онлайн заходи. Метою Know Your Rights є надання можливостей учасникам розширити свої базові юридичні знання і, таким чином, допомогти біженцям краще інтегруватися, краще представляти свої інтереси та йти до своїх професійних та персональних цілей в країні перебування ( Для довідки дивіться відео про семінар в Мілані, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ckyUzy9Hqic)

English

“Know your Rights” Legal
education program for refugees
from Ukraine residing in Germany

March / April 2024 – Online seminars

We invite you to take part in a series of online seminars on legal issues held by the international law firm DLA Piper with the support of the UPJ Pro Bono Rechtsberatung and the Network of Ukrainian Education Hubs and the Sustainable Development Hub.

If you have recently moved to Germany and want to learn more about your rights and responsibilities, as well as opportunities, this educational program is just for you!

Programme

Seminar 1

07 March, 18:00 – 19:30

The legal system in Germany and access to legal aid

> Overview of the German legal system / The position of the individual in the German legal system / Sources of information and contacts – how to get the help you need

Seminar 2

21 March, 18:00 – 19:30

Labour law

> How to start an employment relationship – application process and contract / Terms of employment – rights and obligations, leave and sick leave, remote work / Termination of employment – termination and notice period, potential mistakes

Seminar 3
04 April, 18:00 – 19:30

Tax law

> General concept of payroll tax / Obligations for tax compliance in Germany – employees / Small part-time jobs [„Minijobs“]

Contact: If you have any questions, please contact Anna Kalinichenko (anna.kalinichenko@dlapiper.com) or Lama Abdulrahman (lama.Abdulrahman@dlapiper.com)

Information

 • Participation in the program is free (with prior registration)
 • Each session will include a presentation and additional time for questions and answers
 • The language of the seminar is English (with simultaneous translation into Ukrainian)
 • The duration of each seminar is 60-70 minutes.

Legal empowerment for refugees

„Know Your Rights“ is a legal educational programme for refugees, asylum seekers and migrants, which was developed by the international law firm DLA Piper and is carried out in different countries.

Seminars offered within the programme are devoted to various topics. These are face-to-face events in one of the law firm’s offices or online events. Know Your Rights aims to enable participants to expand their basic legal knowledge and thus help refugees to better integrate, better represent their own interests and pursue their professional and personal goals in a host country. For reference see the video about the seminar in Milan, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ckyUzy9Hqic)

UPJ works with a network of lawyers and law firms prepared to work pro bono. Together with Pro Bono Deutschland e.V. the association UPJ has been strengthening the potential of pro bono legal advice in the non-profit sector since 2018 and recently also for refugees from Ukraine.

Also visit our online platform with legal information: Rechtsinformationen: